Khi xem bói về biển số xe sẽ biết được sự quan trọng ngũ hành và quẻ dịch các con số. Đồng thời giúp bạn biết rõ về ý nghĩa biển số xe mình đang dùng. Từ đó có thể tìm cách hóa giải phù hợp nếu biển số đó không hợp với tuổi của bạn.